You are currently viewing Шефс Клуб София

Шефс Клуб София

Шефс Клуб София е динамична кулинарна, неполитическа доброволна организация, с проактивната мисия за популяризиране на добрите кулинарни практики, утвърждаване на нова култура и отношение към храната, за по-високи стандарти в храненето и кулинарията.
Нашата мисия е да оказваме подкрепа в професионалното развитие на нашите членове, за създаване на вдъхновена общност от хора, за които готвенето е страст.
Да представляваме и защитаваме интересите и професионалните права на своите членове пред държавни, обществени и международни органи и организации.
Ние следваме мисията си, вярвайки, че развитието и подкрепата на всеки един наш член е отговорност, с която инвестираме в нашата обща кауза – кулинарното изкуство.
Затова работим за обединение на интересите на своите членове, за издигане на престижа на професията ни, за осъществяване на ефективна и преуспяваща професионална дейност.

chefsclubsofia.com